"de ontdekkingstocht" - Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie bij Willy Barendse-Appels
                                               WELKOM Bij mijn                                                         
Praktijk voor kinderen
                                                         
* met sociale-/ emotionele klachten 
* met leerproblemen of                     * wanneer de normale ontwikkeling                                         stagneert
                    
                                                     
                             email:  deontdekkingstocht@live.nl.   Tel. 0628754694

In mijn praktijk werk ik met een aanpak van de problemen
      volgens natuurlijke principes voor gezondheid:
            Hiermee bereik ik dat 
                het "denken", het "gevoel" en het "willen en handelen" weer in                                      balans komen,  zodat uw kind weer verder kan ontwikkelen.

Een kind heeft opvoedingsopgaven, passend bij zijn/haar leeftijd.  
Stagnaties geven bij het kind frustraties, het kan niet verder.  

Ook krijgen kleuters op veel scholen niet de volledige schooltijd om alle ontwikkelingsfacetten die passen bij hun fases uit te proberen.
Uitzonderingen vormen bijv. de Montessori- en Vrije Scholen.
Zij gaan meer uit van het kind zelf. 

Kinderen spreken vaak over: "Het is zo druk op school",  "Ik moet zoveel" .
Inspelen op de natuurlijke ontwikkeling zou het jonge kind meer sterkte geven. Op die goed doorlopen basis bouwt het kind immers zijn verdere jaren.
Met mijn therapie gaat het kind dit inhalen en kan weer sterker verder. 

Waarvoor kunt u terecht in mijn kinderpraktijk ?

uw kind tobt met kleine- of grote problemen

*  uw kind zich de lesstof in het basisonderwijs
    niet gemakkelijk eigen maakt, concentratie verliest,
    onder zijn/haar  niveau lijkt te presteren,  
    problemen ondervindt met o.a.  "de tafels,   klokkijken, 
    letters zoals d en b omdraait,  rekenen.
Misschien is uw kind een beelddenker.

*  wanneer u in een gesprek uw zorgen over uw kind wilt delen.
    Samen zoeken we naar de oplossing.

*   voor een handige cursus:   "oplossingsgericht opvoeden" volgens       de methode Kids Skills  
     4 weken 1 ochtend of avond,  in overleg af te spreken

Van de methoden : "Ik leer anders" en "Kids-skills" ben ik ook gecertificeerd coach. 


Mijn kindertherapie helpt in 10 sessies (de meeste zorgverzekeraars
vergoeden de therapie).

Ouders zetten zich in om de opvoeding in goede banen te leiden, maar er kunnen omstandigheden voorkomen dat er stagnaties plaatsvinden.
Te zien aan:
*   het kind is droevig, verdrietig, boos, lusteloos
*   of het kind maakt of krijgt snel ruzie
*   het kind blijft achter in de normale ontwikkeling
*   het kind laat op school problemen zien bij het leren of in de  
     sociale contacten                
*   of het kind is angstig, voelt zich alleen of houdt zich afzijdig
*   of is bang om te falen
*   het kind heeft eetproblemen
*   of is heel erg druk
*   het kind kan niet spelen
*   of mag niet meespelen