"de ontdekkingstocht" - Praktijk voor psychosociale hulp voor kinderen
                                               WELKOM Bij Willy Barendse-Appels                                                        
Praktijk  voor psychosociale hulp voor kinderen
                                                         
* met sociale-/ emotionele klachten 
* met leerproblemen of                     * wanneer de normale ontwikkeling                                         stagneert
                    
                                                     
                             Email:  deontdekkingstocht@live.nl  

In deze Corona-tijd kunt u bij mijn praktijk terecht voor :
het programma "Ik leer anders". 
Hierbij kunnen wij de 1 1/2 meter in acht nemen.
Uw kind krijgt een andere manier van het aanpakken van spelling- en/of rekenproblemen. Deze problemen worden zichtbaar in groep 3 en groep 4.
Maar ook voor de oudere kinderen werkt deze methode.
Het geeft meer focus op concentreren en voor de kinderen herkenning,  zodat zij vooruitgang gaan boeken. 

In mijn praktijk werk ik ook met een aanpak van de problemen
      vanuit de psychosociale visie :
            Hiermee bereik ik dat 
                het "denken", het "gevoel" en het "willen en handelen" weer in                                      balans komen,  zodat uw kind weer verder kan ontwikkelen.

Een kind heeft opvoedingsopgaven, passend bij zijn/haar leeftijd.  
Stagnaties geven bij het kind frustraties, het kan niet verder. 


Met mijn therapie gaat uw kind dit inhalen en kan weer sterker vooruit. 

U kunt terecht in mijn kinderpraktijk wanneer ?

uw kind tobt met kleine- of grote problemen

*  uw kind maakt zich de lesstof in het basisonderwijs
    niet gemakkelijk eigen, verliest concentratie, 
    lijkt onder zijn/haar  niveau te presteren,  
    problemen ondervindt met bijv :
    * spelling, lezen, draait letters zoals b en d  om
    * rekenen, de tafels,   
    * klokkijken, 
     
     Misschien is uw kind een beelddenker.

*  wanneer u in een gesprek uw zorgen over uw kind wilt delen.
    Samen zoeken we naar de oplossing.

*   voor een handige cursus:   "oplossingsgericht opvoeden" volgens       de methode Kids Skills  
     4 weken 1 ochtend of avond,  in overleg af te spreken

Van de methoden : "Ik leer anders" en "Kids-skills" ben ik ook gecertificeerd coach. 


Mijn kindertherapie helpt in 10 sessies (de meeste zorgverzekeraars
vergoeden bij een aanvullende verzekering de therapie of een deel daarvan).

Ouders zetten zich in om de opvoeding in goede banen te leiden, maar er kunnen omstandigheden voorkomen dat er stagnaties plaatsvinden.
Te zien aan:
*   het kind is droevig, verdrietig, boos, lusteloos
*   of het kind maakt of krijgt snel ruzie
*   het kind blijft achter in de normale ontwikkeling
*   het kind laat op school problemen zien bij het leren of in de  
     sociale contacten                
*   of het kind is angstig, voelt zich alleen of houdt zich afzijdig
*   of is bang om te falen
*   het kind heeft eetproblemen
*   of is heel erg druk
*   het kind kan niet spelen
*   of mag niet meespelen